Sidste nyt
Turneringsbetingelser
Puljeinddeling og aktuel stilling
Slutspilskampe
Landsfinale 2011
Udskriv kampkort
Spilleplan 2011
Klubkoordinatorer
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2011
Årsmøde referat
Tilmelding 2012
Vedtægter
Links
Til forsiden
Arkiv 2011 - Referat fra Årsmøde - Vest Sen/Vet

 

 
                                   Årsmødet den 8. oktober 2011
Referat fra Årsmødet
 
Dagsorden
Var i henhold til vedtægterne:
●   0. Valg af dirigent
           - Turneringsledelsen foreslår Inge-Lise Vejs som Dirigent.
 
·        1.  Formandens årsberetning
 
·        2.  Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
 
·        3.  Fremtidigt arbejde og budget for 2012
 
·        4.  Indkomne forslag
           Inden den 1. oktober 2011 var der i overensstemmelse med vedtægterne, og som det fremgik
            af indbydelsen til årsmødet, (der kunne ses på hjemmesiden pr. 1. august 2011) indsendt
            forslag om emner, som man ønskede behandlet på årsmødet
·       Pr. 15. juni 2011 har Hjørring Golfklub indsendt forslag til behandling på årsmødet.
·       Pr. 25. august 2011 har Grenaa Golfklub indsendt forslag til behandling på årsmødet.
·       Pr. 25. august 2011 har Harre Vig Golfklub indsendt forslag til behandling på årsmødet.
·       Pr. 5. september 2011 har Holmsland Klit Golfklub indsendt forslag til behandling på årsmødet.
·       Pr. 9. september 2011 har Randers Golfklub indsendt forslag til behandling på årsmødet
           I henhold til vedtægterne er det Turneringsledelsen, der fastlægger turneringsbetingelserne
           Men det har altid været kutyme at Turneringsledelsen ud fra drøftelserne på årsmødet
           har forsøgt at sørge for, at der blev koordineret m.h.t. turneringsbetingelserne for DGU og
           Region ØST. 
          Turneringsledelsens forslag til de mindre ændringer og ajourføring af vedtægterne fremgår af
           de på årsmødet udleverede ajourførte samlede vedtægter, og ændringerne for 2012 vil
           fremgå af hjemmesiden.
   
·        5.  Valg af medlemmer til turneringsledelsen
           Turneringsledelsen har i 2011 bestået af
-        John Schiøler Andersen (formand og kasserer),
-        Knud Højgaard (næstformand og matchplanlægger),
-        Ove Brøgger (matchplanlægger),
-        Jørgen Troels Fabian (webmaster).
 
            -    Knud Højgaard er på valg og er villige til genvalg.
           -    Ove Brøgger er på valg og ønsker ikke genvalg
           -   Turneringsledelsen foreslår Bente Jensen, Hals Golf Klub indvalgt i Turneringsledelsen.
 
·        6.  Valg af suppleant til turneringsledelsen
       - Turneringsledelsen foreslår genvalg af Bernt Nielsen
 
·        7.  Valg af Revisor
            - Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hannelore Andersen
 
    8.   Eventuelt
                                                                                                      Turneringsledelsen
 
Velkomst
Formanden bød velkommen til det meget flotte antal deltagere til årsmødet 2011, i alt 23 klubber var repræsenteret.
Ad 1.
Inge Lise Vejs blev valgt som dirigent

Ad. 2.
Formandens årsberetning :
Holdturneringen for Seniorer og Veteraner har i 2011 oplevet en pæn fremgang i antallet af hold, der ønsker at deltage i turneringen, idet der i år var tilmeldt 244 hold (en fremgang på 18 hold i forhold til 2010) i Seniorrækken og Veteranrækken tilsammen, hvilket bekræfter, at vi sammen med Region Øst står for Danmarks uden sammenligning største turnering for seniorer og veteraner.
Det skal dog bemærkes, at 4 klubber efter deres tilmelding meddelte, at de alligevel ikke kunne stille hold.
Som bekendt har turneringsledelsen i sin tid meldt ud, at så snart der i en række kan dannes 8 puljer med 4 hold i hver pulje, vil der blive afholdt regionsfinale i den pågældende række.
Dette førte til allerede i 2009, at der kunne afholdes regionsfinale i Senior A –, Senior B -, og Senior C –rækkerne, ligesom der blev afholdt regionsfinale i Veteran A - , Veteran B, og Veteran C- rækkerne.
Derudover har der i 2011 været en voldsom fremgang i tilmeldte hold i Veteran C, hvor vi i år havde 21 puljer i alt med 4 hold i de 18 puljer, 3 hold i 2 puljer og 1 pulje med 2 hold.
Den ulige fordeling af antal hold i puljerne skyldes, at kampprogrammet var offentliggjort inden klubberne trak deres hold.
Da der også er stort fremmøde hos veteranerne i Region Øst, blev der i 2010/2011 lavet en landsdækkende skemaundersøgelse sammen med DGU for at se, hvor interesseret klubberne er i at få oprettet en 2. division under DGU for Veteraner.
Resultatet blev som bekendt, at 70 % af de klubber som svarede, meddelte at de ønskede, at DGU opretter en 2. division for Veteraner.
Ser man på golfsportens historiske udvikling i Danmark er der en hel del seniorer, der nu har nået en alder, som har ført til at de presser på for at komme til at spille med i veteranernes holdturnering.
I Region Vest skal man hos både Seniorer og Veteraner have kvalificeret sig i holdturneringen-2011 til at spille i A- og B-rækkerne i 2012 medens der er fri tilmelding til C-rækkerne, hvor det i Vest er tilladt at have mere end ét hold i en C-række, hvilket ikke er tilladt i Region Øst.
Vi har her i september afholdt Regionsfinaler i Senior A-B-C og Veteran A-B-C med efterfølgende Landsfinaler mod vinderne fra ØST på nær i Senior C-rækken, hvor ØST ikke har nok hold.
 
  
Op- og nedrykning mellem DGU´s divisionsrækker og Holdturneringens A-rækker
Resultaterne fra finalerunderne mellem vinderne af puljerne førte her i 2011 i Senior A-rækken til, at det blev Aarhus, og Odense Eventyr Golfklubber fra vest, der rykker op i 3. division under Dansk Golf Union.(DGU), som de 2 bedste Senior A-hold, der ikke har et 3. divisionshold under DGU i 2012. 
 
Der gælder her de samme regler for divisionsrækkerne under DGU som i Regionsgolfens Senior/Veteran A-, og B-rækker, at en klub ikke kan have mere end ét hold i hver divisionsrække.
En klub kan således godt have både et 1.div.hold, et 2.div.hold og et 3.div.hold.
 
Ned fra DGU´s Senior- 3.division til Senior A rykker i år: Golfklubberne fra Sindal og Esbjerg
 
Hos Veteranerne har formændene fra Region ØST og VEST, Seniorer og Veteraner holdt møde med DGU om det store ønske, der er hos Regionsgolfklubberne, om at udbygge antallet af veteranhold mellem Veterandivisionen og Veteran A.
Det endte her med et kompromis, hvor DGU besluttede, at de ville udvide Veterandivisionen til 4 puljer, når samtidig Regionsgolfen etablerede en Veteran-Eliterække mellem Veterandivisionen og Veteran A-rækken med en ny pulje med 4 hold i hver i henholdsvis Region ØST og Region VEST.
Dette betyder, at der efter turneringen i 2011 ikke bliver nedrykning fra Veterandivisionen, og de 4 semifinalister i slutspillet hos Veteran A har kvalificeret sig til at rykke op.
Holdene fra vest kommer i Veterandivisionen til at bestå af:
Aalborg – Viborg – Odense – Aarhus – Harre Vig – Ebeltoft – Horsens – Kolding
 
Den nye Veteran-eliterække i VEST dannes ved, at de 4 tabere i kvartfinalerne i slutspillet hos Veteran A har kvalificeret sig til at rykke op sammen med de 4 bedste 2-ere i 2011 hos Veteran A.
Veteran-eliterækken i VEST kommer derved til at bestå af:
Hjørring – Ørnehøj – Herning – Faaborg – Sindal – Viborg – Aarhus – Esbjerg
 
Regiongolfens Veteran A-række dannes herefter ved, at der ikke er nedrykning fra nuværende Veteran A, og at puljevinderne fra nuværende Veteran B rykker op sammen med de 4 bedste 2-ere fra nuværende Veteran B.
Veteran A-rækken i VEST kommer derved til at bestå af:
Hirtshals – Sæby – Struer – Nordvestjysk – Blokhus – Norddjurs – Rold Skov – Grenaa – Randers – Varde – Gyttegård – Brande – Juelsminde – Skanderborg – Vejen – Fredericia –
Sct. Knuds - Svendborg – Ribe – Kaj Lykke – Brønderslev – Holstebro – Himmerland – Randers Fjord – Esbjerg – Vejle – Vestfyn – Sønderjylland – Sydthy – Lemvig – Odder – Fanø Vhavsbad
Det har derfor nu vist sig, at der er basis for den samme udbygning af eliteturneringerne for veteraner, som svarer til den, der tidligere skete for divisionsturneringerne for Seniorgolf.
 
Regionsfinalerne blev i år afholdt i Gyttegård Golf Klub lørdag den 17. september 2011, og klubben lagde de perfekte rammer til nogle meget spændende og velafviklede finalerunder, hvor vi også var meget heldige med at have godt vejr.
Da vi endnu ikke har fået nogen hovedsponsor bestod præmierne i år af vandrepokalerne og logobolde.
Turneringsledelsen havde besluttet, at man til Regionsfinalerne sørgede for fortæring og drikkelse til alle finaledeltagerne.
 
Resultaterne i regionsfinalen blev:
Senior A:     Aarhus-Odense Eventyr         2 - 9
Senior B:     Trehøje-Blommenslyst           4 - 7
Senior C:     Himmerland-Vejle                 4 – 7
Veteran A:   Harre Vig-Kolding                  9 – 2
Veteran B:   Brønderslev-Vestfyn              5 – 6
Veteran C:   Brønderslev–Breinholtgård     7 - 4
 
Landsfinalerne mellem vinderne vest for Storebælt og Region Øst i Senior/Veteran A+B rækkerne, samt i Veteran C om det uofficielle danmarksmesterskab i disse rækker, blev afholdt i Fredericia Golf Club lørdag den 24. september.
 
Landsfinalerne afvikles jo skiftevis øst og vest for Storebælt, og hvor de sidste år blev afviklet
på Skovbos golfbane på Sjælland, blev de i år afviklet på Fredericia Golf Clubs golfbane i Jylland. Golfklubben havde velvilligt stillet deres bane til rådighed og leverede en forbilledlig opbakning af landsfinalen.
Årets store mængder regn havde sat sine tydelige spor på banen, og for første gang i landsfinalernes historie måtte Turneringsledelsen indføre lokale regler på finaledagen, hvor det blev præciseret, at man through the green skulle lægge op indenfor et scorekorts længde ikke nærmere hullet.                                                                   Trods dette blev landsfinalerne afviklet eksemplarisk og vi var samtidig heldige med pænt vejr.
På grund af manglende hovedsponsor måtte deltagerne fra vest i år selv betale fortæring og drikkelse.
Præmierne blev foruden vandrepokalerne til mestrene suppleret med logobolde til alle deltagerne samt gavekort til mester + runner up fra holdturneringens sølvsponsor Golfeksperten.
Resultaterne i landsfinalen blev :
Senior A:    Odense Eventyr – Værløse   6 - 5
Senior B :   Blommenslyst – Hedeland    7 – 4
Veteran A:  Harre Vig – Rungsted           4 – 7
Veteran B:  Vestfyn – Furesø                 7 – 4
Veteran C:  Brønderslev – Køge             6 – 5
 
Som det har været tilfældet i alle de andre forudgående år stod turneringsledelserne ØST/VEST også for afviklingen af landsfinalerne i de handicapbaserede A-B-C-D rækker, der dog af hensyn til de efterhånden mange hold var blevet flyttet til søndag den 25. september 2011 på Kolding Golf Clubs bane.
Resultaterne fra alle Regions- og Landsfinaler, samt billederne af de deltagende hold kan ses på Holdturneringernes hjemmeside => www.regionsgolf-danmark.dk
 
Turneringsledelsen for Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt
har i 2010 bestået af John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Ove Brøgger og Jørgen Troels Fabian som har varetaget turneringens daglige drift, herunder tilrettelæggelse af rækkernes finalerunder.
John Schiøler Andersen har været formand og kasserer, Knud Højgaard har været næstformand og matchplanlægger, Ove Brøgger har været matchplanlægger, og Jørgen Troels Fabian har endvidere varetaget specialopgaven som turneringens webmaster.
De 3 turneringsledelser for Region ØST, ABCD,vest og Senior/Veteran,vest har nedsat et fælles sponsorudvalg og fælles webudvalg for at sørge for at få intensiveret arbejdet med at anskaffe sponsorer til Regionsgolfen og optimeret funktion og anvendelsen af hjemmesiden.
Her har Knud Højgaard repræsenteret Senior/Veteran, vest i sponsorudvalget og Jørgen Troels Fabian har været vores repræsentant i webudvalget
DGU : DGU har fra 2009 besluttet, at formanden for Region Sjælland og formanden for Jysk Fynsk Holdturnering for Seniorer og Veteraner kan deltage i DGU´s repræsentantskabsmøder uden taleret, og det gjorde formanden for Region-Danmark, Øst, John Munthe og undertegnede den 25.-27. marts 2011 på Hotel Grand Park i Korsør. Vi fik her en god mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra landets golfklubber, der som regel er klubbernes formænd.
Det blev også aftalt i 2009 med DGU, at der afholdes et årligt koordinerende møde mellem DGU´s Sports- og Servicekontor og formændene for henholdsvis Region-Danmark, Øst og Region-Danmark, Vest for Seniorer og Veteraner.
Dette møde blev afholdt onsdag den 24. August 2011 hos DGU`s administration i Brøndby umiddelbart efter Danmarksturneringens afslutning og inden holdturneringernes landsfinale, således at man her fik overblikket over, hvilke hold der kvalificerer sig til oprykning, og hvilke hold, der skal rykke ned i 2012.
 
DGU har på tidligere møder oplyst, at såfremt der skal være støtte til øernes golfklubbers rejse i forbindelse med holdturneringen, skal klubberne i fremtiden sende en evt. ansøgning til DGU´s Ø-fonden. Turneringsledelsen har besluttet at bistå øernes golfklubber med ansøgningerne til Ø-fonden. Der er dog endnu ikke kommet noget resultat i denne sag.
I holdturneringen i 2011 har golfklubberne på Læsø, Samsø og Fanø modtaget 500,- kr. for hver rejse, de skal foretage til Jylland i forbindelse med en kamp, under forudsætning af, at de henter det gæstende hold, der kommer til dem, ved færgen.
Tilsvarende har de jyske klubber fået 500,- kr for hver kamp, de har spillet på øerne.                                                                           
DGU´s bestyrelse gav i 2010 turneringsledelserne i holdturneringerne for Seniorer og Veteraner 4 af DGU´s kort til greenfeefrit spil på golfbaner, som anerkendelse af det store arbejde turneringsledelserne udfører.
DGU-kortene er stilet til de 3 formænd for henholdsvis Region Øst, Region Vest, Senior og Veteraner, samt Region Vest, ABCD-rækkerne.
Det fjerde kort går på tur mellem de 3 turneringsledelser gives til én af næstformændene i de 3 turneringsledelser, hvor det i 2011 har været Region VEST,Seniorer og Veteraner, der fik det.
I 2012 bliver det næstformanden i ABCD,vest, der får det.
Situationen er således, at såfremt flere i turneringsledelserne for holdturneringerne i ØST og VEST skal have kort til greenfee-frit spil, skal golfklubberne indsende forslag om dette til DGU´s repræsentantskabsmøde, hvor det så skal vedtages.
 
Turneringsledelsesmøder :
Der har været afholdt 2 ordinære turneringsledelsesmøder i oktober 2010 og i november2010.
Derefter besluttede man i Turneringsledelsen at udvide og udbygge samarbejdet med ØST/VEST møder i januar 2011, marts 2011 og et større møde i august 2011, hvor alle medlemmer med ledsager i de 3 turneringsledelser var samlet.
Traditionen tro, var der også et mindre ØST/VEST møde i forbindelse med landsfinalen for Seniorer og Veteraner i Fredericia Golf Club i september 2011, hvor vest var matchleder og ØST hjalp med matchafviklingen.
På de ordinære turneringsledelsesmøder har man bl.a. drøftet erfaringerne med, at klubberne selv kunne aftale og vælge hvilken dag, de ønskede at spille i den uge, der var afsat til deres indbyrdes kamp. Det har heldigvis vist sig, at klubberne har administreret dette godt, og det har også vist sig udmærket, at såfremt klubberne ikke kunne blive enige er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvilken dag kampen skal spilles.
 
På ØST/VEST møderne blev det allerede i 2010 besluttet, at landsfinalerne fremover skal afholdes over 2 dage på grund af den store tilslutning fra landets golfklubber, og af hensyn til folk, der stadig arbejder, vil det være hensigtsmæssigt, at Seniorer og Veteraner spiller om lørdagen og ABCD-rækkerne om søndagen.
På ØST/VEST møderne mellem turneringsledelserne for Seniorer/Veteraner i ØST/VEST, og ABCD,vest har man ligeledes bl.a. gennemgået rammerne og turneringsbetingelserne for holdturneringerne og afvikling af holdturneringerne, således at de skulle være ens på begge sider af Storebælt, bl.a. således at der er ens baggrund for at klubberne kan mødes og afholde landsfinaler.
Det har også i løbet af 2011 vist sig, at der er nogle turneringsbetingelser, der kan forbedres og tydeliggøres, ligesom der har vist sig i enkelte tilfælde at være uoverensstemmelse, mellem hvad der står i betingelserne i Region Øst i forhold til, hvad vi i Vest har stående.
De ting der er, vil turneringsledelsen rette og drøftet med Region Øst, til brug for udarbejdelsen af turneringsbetingelserne for holdturneringen i 2012.
Der er via hjemmesiden og e-mail forgået en livlig korrespondance mellem de 3 turneringsledelser for at koordinere turneringsbetingelser og samarbejde omkring løsning af fælles opgaver.
 
Holdturneringens Sponsor.
Efter et vældigt udmærket samarbejde siden 1980-erne fik vi i 2010 den kedelige meddelelse, at sponsorsamarbejdet med Royal Unibrew ophørte.
Det blev alle 3 turneringsledelser selvfølgelig meget kede af, og vi nedsatte derfor straks et sponsorudvalg, der består af repræsentanter fra Senior/Veteran,vest- ABCD,vest og Region Øst.
Dette udvalg har afholdt flere møder og har hver især haft drøftelser med aktuelle firmaer.
Ordet blev her givet til Knud Højgaard, der redegjorde for den nye situation med GolfExperten som ny hovedsponsor til turneringen, yderlig orientering om, at turneringsledelsen har indgået samarbejde med et firma om salg af sponsorater. Dette er uden omkostninger og risiko for turneringsledelserne, men der afregnes med en fastsat % sats af de indgåede aftaler. Vi håber de bliver en succes.
 
Hjemmesiden (IT):
Den tidligere hjemmeside www.royal-golf.dk , som Royal Unibrews administration i Faxe havde udarbejdet uden omkostninger for Regionerne, er nu afløst af Regionernes fælles hjemmeside
 
 Royal Unibrew bekræftede og sørgede i 2009 for, at hjemmesiden med programmer blev overdraget omkostningsfrit til Regionsgolfens holdturneringer.
 
På forsiden kan man klikke ind på enten ”ØST” eller ”VEST” alt efter, hvad man har brug for
 
Det skal endvidere bemærkes, at når regionerne er blevet enige om ændringer til hjemmesiden, er der indgået en aftale med programmør, der tidligere har stået for udarbejdelse af programmerne til hjemmesiden. Regionerne deler udgifterne til hans løn.
Herefter tog Web- udvalget v/ Troels Fabian over og redegjorde flot for vores fælles hjemmeside, de mange nye faciliteter, adgangs kode problematikken, indtastning af resultater ved fx lige score m.m.
Formanden bemærkede her, at overgangen til hjemmeside for Seniorerne og Veteranerne i vest er forløbet hensigtsmæssigt ikke mindst takket være vores webmaster Jørgen Troels Fabian, der ihærdigt har hjulpet alle klubkoordinatorene, der henvendte sig, ved personligt at give dem råd og vejledning til at komme i gang, således at de kan klare sig selv fremover.
Der er derfor en fin goodwill ude i klubberne, og vi føler, at vi er ved at være over alle børnesygdommene, som der jo normalt er, når man indfører et nyt system.
Der har i turneringsårets løb været afholdt møder mellem holdturneringernes webmastere og programmør for at etablere hensigtsmæssige ændringer til den nye hjemmeside
 
Holdturneringens vedtægter
På mødet blev også fremlagt de reviderede vedtægter med enkelte små ajourføringer på grund af bl.a. DGU´s ændringer af Veterandivisionen.
Forsamlingen godkendte de reviderede vedtægter.
 
Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er en stor glæde for turneringsledelsen, at kunne konstatere den store tilslutning til holdturneringen, samt at modtage de mange positive tilkendegivelser fra de deltagende spillere.
 
Vi glæder os allerede til næste år. Tilmeldingsbrev og tilmeldingsblanket til holdturneringen i 2012 bliver sendt ud i oktober 2011 med tilmeldingsfrist tirsdag den 1. december 2011 med besked om, at man skal tilmelde sig på den nye hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk
 
Når tilmeldingerne til Veteran C er indkommet, vil turneringsledelsen ud fra de indkommende tilmeldinger samt resultaterne fra puljerne i Veteran C i 2011 tage stilling til, om der evt. skal oprettes en ny Veteran D-række eller antallet af puljer i Veteran C-rækken skal forøges.
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger
 
Ad 3.
Kassereren/Formanden fremlagde og gennemgik driftsregnskabet for 2011, hvor man kunne konstatere et driftsresultat på 23.502,13 kr. for turneringsåret 2011. Da driftsresultat for 2010 også var positivt på 10204,82 kr. betyder dette, at turneringen pr. 1. Oktober 2011 havde et overskud stående inde på Holdturneringens Bankkonto på 33.706,95 kr.
Kasseren/Formanden bemærkede, at det jo ikke var formålet at opbygge en formue for Holdturneringen, men fandt at dette var en fornuftig buffer at have, idet udgifterne til årsmødet endnu ikke var indregnet, samtidig med at spørgsmålet om en sponsor endnu ikke var afklaret i hele turneringsåret 2011.
Driftsregnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen, efter en enkelt bemærkning fra Himmerland, om at sidste års overskud skulle placeres anderledes i driftsregnskabets opstilling.
 
Ad 4.
Budgettet for 2012 blev fremlagt af Formanden, der oplyste at man budgetterede med, at udgifter skulle være lig indtægter, således at man bibeholdt det samme overskud ved udgangen af turneringsåret 2012, som man havde haft ved udgangen af turneringsåret 2011.
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
 
 
 
Ad 5.
Indkomne forslag blev drøftet, og Formanden gjorde her opmærksom på, at i henhold til vedtægterne er det Turneringsledelsen, der fastlægger turneringsbetingelserne
Men at det altid har været kutyme, at Turneringsledelsen ud fra drøftelserne på årsmødet
har forsøgt at sørge for, at der bliver koordineret m.h.t. turneringsbetingelserne for DGU og
Region ØST.
På spørgsmålet om indførelse af hcp. i holdturneringen svarede formanden, at vi jo var fødekæde for divisionsturneringerne under DGU, hvor der ikke spilles med hcp. og at dette indebærer, at der må være ensartede regler, således at det er de rigtige hold, der rykker op og ned.
Såfremt man vil spille med hcp. i en holdturnering, kan man vælge at spille i Regionsgolfens ABCD-rækker.
På de andre spørgsmål om fordeling af damer og herrer på holdene henviste Turneringsledelsen til den nødvendige sammenhæng med turneringsbetingelserne i DGU og Region Øst.
Harre Vig spurgte ved forelæggelsen af deres forslag, om Turneringsledelsen ville opfatte det som en fjendtlig handling, såfremt golfklubben prøvede at få en ren herre-holdturnering op at stå.
Dette fandt formanden ikke ville være tilfældet.
Efter drøftelsen af de indkomne forslag meddelte turneringsledelsen, at man ville arbejde videre med forslagene.
 
Ad. 6
Under valg af medlemmer til turneringsledelsen meddelte Ove Brøgger, at han efter mange år har valgt at stoppe.
 Ny valgt blev Bente Jensen fra Hals uden mod kandidater med applaus fra forsamlingen.
Der var ligeledes med applaus genvalg til Knud Højgaard.
 
Ad. 7
Under valg af suppleant blev Bernt Nielsen, Odense genvalgt.
 
Ad. 8
Hannelore Andersen blev genvalgt som kritisk revisor.
 
Ad. 9
Under evt. var der ikke de store drøftelser, men bl.a. Blommenslyst spurgte om Turneringsledelsen fremadrettet vil betale mad til finalerne, nu da vi havde fået en hovedsponsor.
Turneringsledelsen gav tilsagn til dette, og meddelte, at det kun var i år, at deltagerne til Landsfinalen selv måtte betale forplejningen.
 
Til slut takkede formanden Ove Brøgger og hans kone Inge-Lise Vejs for de mange års gode samarbejde i turneringsledelsen, som har haft stor betydning for den store udvikling, der i deres tid er sket i Holdturneringen.
 
Turneringsledelsen, den 8. oktober 2011
 
 


Royal Unibrew - Golf logo

REFERAT FRA ÅRSMØDET
 
            Regionsgolf-Danmark, Vest - 2010
-        Seniorer og Veteraner
    Fredag den 15. oktober 2010
 
Årsmødeturneringen
Inden man gik over til selve årsmødet var der præmieuddelingen, hvor resultatet blev:
Nr. 1 Inge-Lise Vejs, Gyttegård Golfklub
Nr. 2 Villy Poulsen, Haderslev Golfklub
Nr. 3 Per Samsø, Hammel Golfklub
 
Dagsorden:
 
● 0 Valg af dirigent
● 1. Formandens årsberetning
● 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
● 3. Fremtidigt arbejde og budget for 2010
● 4. Indkomne forslag
● 5. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
● 6. Valg af suppleant til turneringsledelsen
● 7. Valg af revisor
● 8. Eventuelt
 
ad 0 Til årsmødets dirigent valgte forsamlingen Inge-Lise Vejs
 
ad 1
Holdturneringen for Seniorer og Veteraner har i 2010 oplevet en pæn fremgang i antallet af hold, der ønsker at deltage i turneringen, idet der i år var tilmeldt 226 hold (en fremgang på 21 hold i forhold til 2009) i Seniorrækken og Veteranrækken tilsammen, hvilket bekræfter, at vi sammen med Region Øst står for Danmarks uden sammenligning største turnering for seniorer og veteraner.
Det skal dog bemærkes, at 4 klubber efter deres tilmelding meddelte, at de alligevel ikke kunne stille hold.
Som bekendt har turneringsledelsen i sin tid meldt ud, at så snart der i en række kan dannes 8 puljer med 4 hold i hver pulje, vil der blive afholdt regionsfinale i den pågældende række.
Dette førte til allerede sidste år, at der kunne afholdes regionsfinale i Senior A –, Senior B -, og Senior C–rækkerne, ligesom der blev afholdt regionsfinale i Veteran A -, Veteran B, og Veteran C- rækkerne.
Derudover har der i 2010 været en voldsom fremgang i tilmeldte hold i Veteran C, hvor vi i år havde 16 puljer i alt med 4 hold i de 14 puljer og 3 hold i de sidste 2.
Da der også er stort fremmøde hos veteranerne i Region Øst, har vi sammen lavet en landsdækkende skemaundersøgelse for at se, hvor interesseret klubberne er i at få oprettet en 2. division under DGU for Veteraner.
Resultatet blev, at 70 % af de klubber som svarede, meddelte at de ønskede,. at DGU opretter en 2. division for Veteraner.
Drager man en parallel til udviklingen hos Seniorerne, startede man også her med én 1. division for seniorer, og det er senere blevet udvidet til puljeopdelte rækker i 2. division for seniorer og her i 2011 etablerer DGU en puljeopdelt 3. division for Seniorer.
Ser man på golfsportens historiske udvikling i Danmark er der en hel del af disse seniorer, der nu har nået en alder, som har ført til at de presser på for at komme til at spille med i veteranernes holdturnering.
Ser vi på det regionalt, er der blevet afholdt landsfinaler i Senior A+B og Veteran A+B+C, og det kan konstateres, at nu mangler Region Øst kun at have hold nok til at spille en regionsfinale i Senior C-rækken, således at holdene i alle rækkerne hos seniorer og veteraner kan kvalificere sig til at deltage i en Regionsfinale og Landsfinale.
Her presser turneringsledelsen i øjeblikket Region Øst for at de kan få samme turneringsbetingelser i Senior C-rækken, som vi har i Region Vest, hvor det er tilladt for en klub at have mere end ét hold tilmeldt i Senior C-rækken.
 
Op- og nedrykning mellem DGU´s divisionsrækker og Holdturneringens A-rækker
Som nævnt udvider DGU nu divisionsrækkerne for Seniorer, hvilket fører til, at der skal rykke 3 hold op fra Senior A fra Region Vest og 3 hold op fra Senior A fra Region Øst.
Resultaterne fra finalerunderne mellem vinderne af puljerne førte her i 2010 i Senior A-rækken til, at det blev Mollerup-, Vejle-, og Frederikshavns Golfklubber, der rykker op i 3. division under Dansk Golf Union.(DGU), som de 3 bedste Senior A-hold, der ikke har et 3. divisionshold under DGU i 2011. 
Der gælder her de samme regler for divisionsrækkerne under DGU som i Regionsgolfens A-, og B-rækker, at en klub ikke kan have mere end ét hold i hver divisionsrække.
Men en klub kan således godt have både et 1.div.hold, et 2.div.hold og et 3.div.hold.
 
Ned fra DGU´s Senior-division til Senior A rykker i år: Odense Golfklub
 
Hos Veteranerne rykker Gyttegård Golfklub ned fra DGU´s 1. division for Veteraner, medens det er Odense Golfklub, der rykker op i 1. division fra Veteran A.
 
Det skal her bemærkes, at ud fra den uheldige episode i 2009, hvor de Veteran A-hold i Vest, der havde kvalificeret sig til at rykke op i 1. div. i 2010 desværre ikke ville rykke op, selv om DGU havde oprettet en vest - pulje med 4 hold og en øst – pulje med 4 hold. Hvilket DGU havde gjort for at minimere kørselsforbruget under afviklingen af kampene i divisionen.
Men ud fra denne uheldige episode har DGU desværre fået den fejlagtige opfattelse, at interessen for veterangolf ikke er så stor.
Der er derfor ind til videre ikke sket en udbygning af divisionsturneringen for veteraner, som ville svare til, hvad der tidligere skete for divisionsturneringerne for Seniorgolf.
Turneringsledelsen vil på det kommende koordineringsmøde med DGU, sammen med Region Øst, presse på overfor DGU ved at forelægge dem resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, for at få udbygget divisionsturneringen for veteraner, svarende til hvad der skete med divisionsturneringen for Seniorer.
Det er turneringsledelsens klare opfattelse, at der hos veteranerne er basis for den samme udbygning af divisionsturneringen, som der er hos Seniorerne:
 
Regionsfinalerne blev i år afholdt i Horsens Golfklub søndag den 19. september 2010, og klubben lagde de perfekte rammer til nogle meget spændende og velafviklede finalerunder, hvor vi også var meget heldige med at have godt vejr.
Vores sponsor Royal Unibrew Golf leverede for sidste gang alle de smukke glas til vindere og runner-up i A-, B-, og C-rækkerne, hos både seniorer og veteraner.
Ligesom vores sponsor sørgede for fortæring og drikkelse til alle finaledeltagerne.
                                                                      
Resultaterne i regionsfinalen blev :
Senior A:    Mollerup-Vejle                    5½-5½ (Mollerup vinder ved at være flest ups)
Senior B:    Samsø-Aarhus                        9 - 2
Senior C:    Viborg-Sct.Knud                   5 – 6
Veteran A: Blokhus-Odense                    2 – 9
Veteran B: Harre Vig-Kaj Lykke            8 – 3 *) rettet ved Årsmødet
Veteran C: Randers Fjord – Juelsminde 6 - 5
 
Landsfinalerne mellem vinderne vest for Storebælt og Region Øst i A+B rækkerne, samt i Veteran C om det uofficielle danmarksmesterskab i disse rækker, blev under gode betingelser spillet lørdag den 25. september 2010 på Skovbo Golfklubs bane.
 
Landsfinalerne afvikles jo skiftevis øst og vest for Storebælt, og hvor de sidste år blev afviklet
på Gyttegårds golfbane i Jylland , blev de i år afviklet på Skovbos golfbane på Sjælland. Golfklubben havde velvilligt stillet deres bane til rådighed og leverede en forbilledlig opbakning af landsfinalen.
 
Royal Unibrew leverede for sidste gang de smukke præmieglas til deltagerne samt fortæring og drikkelse.
Resultaterne i landsfinalen blev :
Senior A: Hornbæk – Mollerup            7 - 4
Senior B : Furesø – Samsø                   6 – 5
Veteran A: Kokkedal – Odense           11 – 0   uk *)
Veteran B: Furesø – Harre Vig              7 – 4
Veteran C: Helsingør – Randers Fjord   3 – 8
 
*) Som det fremgår af resultaterne vandt Kokkedal landsfinalen i Veteran A uden kamp.
Dette hænger sammen med, at Odense Golfklub mødte op med en spiller, hvor klubben inden landsfinalen havde fået at vide, at han ikke kunne spille med i landsfinalen, fordi han havde deltaget i en kamp på klubbens Seniordivisionshold. Da holdet ved sin ankomst til landsfinalen endnu en gang fik at vide, at han ikke kunne deltage, besluttede hele holdet, at de ikke ville spille og rejste hjem igen.
Odense Golfklubs bestyrelse har efterfølgende beklaget denne hændelse overfor turneringsledelsen.
 
Som det har været tilfældet i alle de andre forudgående år stod turneringsledelserne ØST/VEST også for afviklingen af landsfinalerne i de handicapbaserede A-B-C-D rækker, der dog af hensyn til de efterhånden mange hold var blevet flyttet til søndag den 26. september 2009 på Skovbo Golfklubs bane.
 
Turneringsledelsen for Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt
har i 2010 bestået af John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Ove Brøgger og Jørgen Troels Fabian som har varetaget turneringens daglige drift, herunder tilrettelæggelse af rækkernes finalerunder.
John Schiøler Andersen har været formand og kasserer, Knud Højgaard har været næstformand og matchplanlægger, Ove Brøgger har været matchplanlægger, og Jørgen Troels Fabian har endvidere varetaget specialopgaven som turneringens webmaster.
 
DGU : DGU har fra 2009 besluttet, at formanden for Region Sjælland og formanden for Jysk Fynsk Holdturnering for Seniorer og Veteraner kan deltage i DGU´s repræsentantskabsmøder, og det gjorde formanden for Region-Danmark, Øst, John Munthe og undertegnede den 19.-20. marts 2010 på Hotel Grand Park i Korsør. Vi fik her en god mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra landets golfklubber, der som regel er klubbernes formænd.
 
Det er også blevet aftalt i 2009 med DGU, at der afholdes et årligt koordinerende møde mellem DGU´s Sports- og Servicekontor og formændene for henholdsvis Region-Danmark, Øst og Region-Danmark, Vest for Seniorer og Veteraner.
Dette møde afholdes hos DGU`s administration i Brøndby umiddelbart efter Danmarksturneringens afslutning og holdturneringernes landsfinale, hvor man har overblikket over, hvilke hold der har kvalificeret sig til oprykning, og hvilke hold, der skal rykke ned.
I 2010 har det første møde været 12. januar, og der er endvidere fastlagt et til torsdag den 28. oktober, hvor man skal udvekslede oplysninger om op - og nedrykning og orientere hinanden om erfaringer fra turneringernes forløb og planlægge strategier for fremtiden, bl.a. konsekvenserne efter resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen om en udvidelse af divisionsturneringen for Veteraner.
 
DGU har på tidligere møder oplyst, at såfremt der skal være støtte til øernes golfklubbers rejse i forbindelse med holdturneringen, skal klubberne i fremtiden sende en evt. ansøgning til DGU´s Ø-fonden. Turneringsledelsen har besluttet at bistå øernes golfklubber med ansøgningerne til Ø-fonden. Der er dog endnu ikke kommet noget resultat i denne sag.
I holdturneringen i 2010 har golfklubberne på Læsø, Samsø og Fanø modtaget 500,- kr. for hver rejse, de skal foretage til Jylland i forbindelse med en kamp, under forudsætning af, at de henter det gæstende hold, der kommer til dem, ved færgen.
Tilsvarende har de jyske klubber fået 500,- kr for hver kamp, de har spillet på øerne.
 
DGU´s bestyrelse har i 2010 givet turneringsledelserne i holdturneringerne for Seniorer og Veteraner 4 af DGU´s kort til greenfeefrit spil på golfbaner, som anerkendelse af det store arbejde turneringsledelserne udfører.
DGU-kortene er stilet til de 3 formænd for henholdsvis Region Øst, Region Vest, Senior og Veteraner, samt Region Vest, ABCD-rækkerne.
Det fjerde kort er givet til én af næstformændene i de 3 turneringsledelser, hvor det i første omgang har været Region Øst, der fik det.
Situationen er således, at såfremt flere i turneringsledelserne for holdturneringerne i ØST og VEST skal have kort til greenfeefrit spil, skal golfklubberne indsende forslag om dette til DGU´s repræsentantskabsmøde, hvor det så skal vedtages.
 
Turneringsledelsesmøder :
Der har været afholdt 3 ordinære turneringsledelsesmøder i oktober 2009, i januar2010 og juli 2010, samt 3 ØST/VEST møder i oktober 2009, november 2009 og maj 2010 samt et ØST/VEST møde i forbindelse med landsfinalen i Skovbo Golfklub i september 2010.
På de ordinære turneringsledelsesmøder har man bl.a. drøftet erfaringerne med, at klubberne selv kunne aftale og vælge hvilken dag de ønskede at spille i den uge, der var afsat til deres indbyrdes kamp. Det har heldigvis vist sig, at klubberne har administreret dette godt, og det har også vist sig udmærket, at såfremt klubberne ikke kunne blive enige er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvilken dag kampen skal spilles.
 
På ØST/VEST møderne har der været enighed om, at landsfinalerne fremover skal afholdes over 2 dage på grund af den store tilslutning fra landets golfklubber, og at det af hensyn til folk, der stadig arbejder, vil være hensigtsmæssigt, at Seniorer og Veteraner spiller om lørdagen og ABCD-rækkerne om søndagen.
På ØST/VEST møderne mellem turneringsledelserne for Seniorer, Veteraner, ABCD-rækkerne og Region Sjælland har man ligeledes bl.a. gennemgået rammerne og turneringsbetingelserne for holdturneringerne og afvikling af holdturneringerne, således at de skulle være ens på begge sider af Storebælt, bl.a. således at der er ens baggrund for at klubberne kan mødes og afholde landsfinaler.
Det har i årets løb vist sig, at der er nogle turneringsbetingelser, der kan forbedres og tydeliggøres, ligesom der har vist sig i enkelte tilfælde at være uoverensstemmelse mellem, hvad der står i betingelserne i Region Øst i forhold til, hvad vi i Vest har stående.
De ting der er, vil turneringsledelsen rette og drøftet med Region Øst, til brug for udarbejdelsen af turneringsbetingelserne for holdturneringen i 2011.
                                                                     
Holdturneringens Sponsor.
Efter et vældigt udmærket samarbejde siden 1980-erne har Unibrew besluttet, at de vil ophøre med at være sponsor for holdturneringerne ved udgangen af dette år.
På et indledende møde med Royal i Albani i Odense den 3. september 2009, så alting ellers meget positivt ud for den kommende sæson, men finanskrisen har jo kradset, og vi fik så her i 2010 den kedelige meddelelse, at sponsorsamarbejdet ophører.
 
Det blev alle 3 turneringsledelser selvfølgelig meget kede af, og vi nedsatte derfor straks et sponsorudvalg, der består af Knud Højgaard, Senior/Veteran Vest – Bernt Nielsen, ABCD Vest og Aage Petersen, Region Øst.
Dette udvalg har afholdt flere møder med de 3 formænd John Munthe, Mogens Uno og John Schiøler Andersen, samt haft drøftelser hver især med aktuelle firmaer.
Jeg giver her ordet til Knud Højgaard for her på årsmødet at orientere om forløbet og stadet mht. Sponsorer, inden jeg fortsætter beretningen.
 
Turneringsledelserne kan kun sige tak til Royal Unibrew (fra starten Faxe Golf) for de mange års gode og solide samarbejde.
 
Hjemmesiden (IT):
 
Hjemmesiden www.royal-golf.dk , som Royal Unibrews administration i Faxe har udarbejdet uden omkostninger for Regionerne har nu været anvendt af holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt i to år.
På forsiden kan man klikke ind på enten ”ØST” eller ”VEST” alt efter, hvad man har brug for
 
Region Øst har nu anvendt denne hjemmeside i 5 år og både klubber og turneringsledelse finder stadig, at de har haft gode erfaringer med den.
 
I vores nuværende situation, hvor Royal Unibrew har opsagt deres sponsorship er det rart at kunne oplyse, at Royal Unibrew i 2009 har bekræftet, at hjemmesiden med programmer vil blive overdraget omkostningsfrit til holdturneringerne, i forbindelse med, at vi får en anden sponsor.
 
Det skal endvidere bemærkes, at såfremt regionerne bliver enige om ændringer til hjemmesiden er der indgået en aftale med programmør, der tidligere har stået for udarbejdelse af programmerne til hjemmesiden. Regionerne deler udgifterne til hans løn.
 
Overgangen til hjemmeside for Seniorerne og Veteranerne her i vest er forløbet hensigtsmæssigt ikke mindst takket være vores webmaster Jørgen Troels Fabian, der ihærdigt har hjulpet alle klubkoordinatorene, der henvendte sig, ved personligt at give dem råd og vejledning til at komme i gang, således at de kan klare sig selv fremover.
Der er derfor en fin goodwill ude i klubberne, og vi føler, at vi er ved at være over alle børnesygdommene, som der jo normalt er, når man indfører et nyt system.
Der har i øvrigt været afholdt møder mellem holdturneringernes webmastere og programmør for at etablere den nye hjemmeside www.regiongolf-danmark.dk , nu hvor Royal Unibrew forlader sit sponsorat, og hvor man samtidig arbejder med at forbedre anvendelserne af hjemmesiden.
 
Jeg giver inden fortsættelse af beretningen ordet til webmaster Jørgen Troels Fabian, der vil gennemgå de væsentligste funktioner i hjemmesiden sammen med de oftest rejste spørgsmål, der har været i løbet af året.
 
  
Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er en stor glæde for turneringsledelsen, at kunne konstatere den store tilslutning til holdturneringen, samt at modtage de mange positive tilkendegivelser fra de deltagende spillere.
 
Vi glæder os allerede til næste år. Tilmeldingsbrev og tilmeldingsblanket til holdturneringen i 2011 er sendt ud i oktober 2010 med tilmeldingsfrist søndag den 21. november 2010 med besked om, at man skal tilmelde sig på den nye hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk
 
Drøftelser på årsmødet
 
-ad. Knud Højgaards indlæg om sponsorsituationen
Knud Højgaard gennemgik den lange liste over de firmaer sponsorudvalget havde henvendt sig til, hvor vi stadig må konstatere, at der endnu ikke er nogen, der har givet tilsagn.
Der blev gennemgået, hvorledes holdturneringernes nye logo for Regionsgolf-Danmark ser ud, og der blev omdelt de foldere, som sponsorudvalget har fremstillet til at aflevere til de virksomheder, der er interesserede.
Flere af årsmødedeltagerne ville aflevere eksemplarer til dem, som man mente yderligere kunne komme på tale.
Med hensyn til de dyre præmier i form af Holmegårdens glas, som Royal-Unibrew hidtil har givet til regionsfinalerne og landsfinalerne, kom der bl.a. den kommentar fra deltagerne, at præmieglas og forplejning kunne undværes, idet det er kampene, selve spillet og det sociale samvær, der er det vigtigste.
Knud Højgaard nævnte her, at man i sponsorudvalget havde overvejet, at give finaledeltagerne et flot diplom med et skarpt og godt billede af holdet.
 
Ad. Jørgen Troels Fabians indlæg om hjemmesiden
Troels gennemgik hjemmesiden og det nye logo, samt de principielle spørgsmål som havde været fremme i løbet af året.
Fra salen var der spørgsmål vedrørende registreringen af klubkoordinatorer og holdkaptajner, hvor Troels kunne fortælle, at tilmelding skal ske på den nye hjemmeside www.Regionsgolf-Danmark.dk
Under Seniorer og Veteraner, Vest, hvor man går ind på ”tilmelding 2011” og her meddeler, hvem der er klubkoordinator, og i hvilke rækker man tilmelder sig.
Når puljeinddelingerne er meddelt af Turneringsledelsen, skal holdkoordinatorerne indberette, hvem der er holdkaptajner for de enkelte hold.
Odense Golfklub ønsker at holdkaptajnerne hurtigt kommer på hjemmesiden.
Harre Vig Golfklub gav udtryk for, at det var et godt og fleksibelt system, og man holder et evalueringsmøde efter sæsonen, hvor man også hører om deltagelsen næste år.
Odense Golfklub udvælger deres spillere og skriver herefter ud til dem, og finder derved hurtigt holdkaptajnerne.
 
Ad. Øvrige drøftelser vedr. årsberetningen
*a) Der var herefter diskussion omkring beskrivelsen af landsfinalen i Veteranrækken A-rækken, hvor Odense Golfklub meddelte, at de var overbevist om, at de havde spillet fuldt ud efter turneringsbetingelserne i Region Vest, og at det var derfor, at hele holdet havde besluttet at trække sig, når de ikke måtte bruge deres spiller i Landsfinalen.
Blommenslyst Golfklub fandt, at der ikke skulle være mulighed for at anvende en spiller fra et højere rangerende hold i finaler, hvilket de øvrige klubber tilsluttede sig.
 
*b) Harre Vig Golfklub påpegede, at det vil blive et problem at samle spillere til holdene, hvis ABCD-holdturneringen og Seniorer/Vest bliver slået sammen, idet det fungerer udmærket nu, hvor det i Vest gælder, at de 2 holdturneringer er helt uafhængige af hinanden.
  
*c) Aarhus Golf Club kommenterede resultaterne fra Spørgeskema-undersøgelsen vedr. oprettelsen af en ny 2.division for Veteraner under DGU, hvor det jo havde vist sig at 70 % af de klubber, der havde svaret, ønskede at DGU opretter en 2. division for Veteraner.
Aarhus fandt her, at det vil være et problem, hvis divisionskampene skal spilles i weekenderne.
Da der er tale om Veteraner, vil der ikke være problemer med at afvikle kampene på hverdage, og dette må understreges ved forelæggelsen af spørgeskemaundersøgelsen hos DGU.
De øvrige deltagere i mødet tilsluttede sig dette.
-Formanden lovede at tage denne besked med til mødet med DGU torsdag den 28. oktober 2010 sammen med formanden for Region Øst, John Munthe.
 
*d) Dirigenten satte herefter formandens årsberetning til afstemning.
Odense Golfklub meddelte, at det var med stor beklagelse, at de måtte stemme imod Formandens beretning, men de fandt, at beskrivelsen af deres Veteran-A holds deltagelse i landsfinalen ikke var rigtig.
Resten af forsamlingen stemte for Formandens beretning.
 
- Formandens årsberetning var herefter godkendt
 
ad 2. Det reviderede driftsregnskab pr. 1. oktober for 2010
blev fremlagt af kassereren, der påpegede, at årets driftsoverskud svarede til det tilskud Seniorer/Veteraner, Vest har fået fra holdturneringernes sponsor Royal Unibrew, hvor de 40.000 kr. de giver i sponsorat, fordeles mellem de 3 holdturneringer: Region Øst – ABCD Vest og Senior/Veteran Vest ud fra antallet af de hold, der deltager i hver turnering.
 
Mødeudgifterne i forbindelse med samarbejdet med Region Øst er specielt fremhævet, idet turneringsledelsen lægger stor vægt på at få bedst mulig koordinering af hjemmesiderne og forbedre sammenhængende turneringsbetingelser.
 
Man kan ligeledes bemærke, at vi ikke har haft udgift til præmier i Regionsfinalen, idet vores sponsor Royal Unibrew betaler alle præmier i Regions- og Landsfinale.
 
Udgifterne til turneringens administration og IT er formindsket væsentligt i forhold til foregående år takket være hjemmesiden.
                                                                  
Derudover har turneringen også givet et tilskud på 500,- kr. til hver tur til holdenes rejser mellem Læsø-Samsø-Fanø-Jylland, som har betydet en udgift på 13.125 kr.. (Udenfor referat kan oplyses, at regningen fra Samsø for Senior B, pulje 4 på 3.500 kr. først er kommet ind efter regnskabets afslutning pr. 30. september 2010).
Turneringsledelsen har her lagt meget vægt på, at øerne og de klubber, der er i kreds med dem, får bedre betingelser for at deltage i holdturneringen.
 
-        der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, og det blev dermed enstemmigt vedtaget
 
ad 3. Budgetforslaget for 2011 blev fremlagt, med den bemærkning fra kassereren, at transport-omkostningerne er blevet forøget i de senere år.
- Kørselsomkostninger afregnes i henhold til Statens regler.
Turneringens almindelige administrative drift forventes i øvrigt ikke at afvige særligt fra foregående år.
Når man ser på driftsregnskabet for 2010 og samtidig endnu ikke har fået en sponsor finder turneringsledelsen det rigtigst at forhøje tilmeldingsgebyret i 2011 med 100,- kr. pr. tilmeldt hold.
Fra Haderslev Golfklubs side fandt man, at der var tale om et meget forsigtigt budget, og at det måtte være i orden med 100,- kr. pr. tilmeldt hold.
                                                                        
Harre Vig Golfklub spurgte, hvad posten ”greenfee” stod for, og man kunne fra turneringsledelsen oplyse, at man inden Regions- og Landsfinalerne gennemspillede banerne for at sikre sig, at forhold og afmærkning i øvrigt var som de skal være for at man kunne have de bedst mulige rammer for finalestævnerne.
 
-        der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, og det blev dermed enstemmigt godkendt
 
ad 4. 
Der var pr. 1. oktober ikke indkommet forslag fra klubberne, der ønskedes behandlet på
årsmødet.
I løbet af året er der dog indkommet forskellige forslag til ændring af
turneringsbestemmelserne (tidligere "propositionerne"), som turneringsledelsen i henhold til
vedtægterne fastlægger og i øvrigt koordinerer med DGU og Region Øst.
Turneringsledelsens forslag til mindre a - ajourføringer af vedtægterne blev gennemgået:
Det drejer sig først og fremmest om indføring af ændringen af turneringens navn fra ”Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt” til ”Regionsgolf-Danmark Vest for Seniorer og Veteraner”
Derudover indføjes ændringerne, fordi DGU nu etablerer en 3. division for Seniorer i 2011.
Under § 2, stk. 2 kommer nu til at stå: ”Turneringsledelsen vil arbejde på at bibeholde og udbygge samarbejdet med en hovedsponsor, og evt. medsponsorer, således at klubbernes tilmeldingsgebyr til holdturneringen kan holdes nede på et acceptabelt niveau.”
(ændringerne i forhold til tidligere vedtægter, der blev godkendt på årsmødet i 2009 er her, som i resten af teksten til vedtægter, der blev fremlagt, vist med kursiv tekst).
Endvidere indgår i § 4, at turneringens hjemmeside ændrer navn fra www.royal-golf.dk til
 
Der var ingen kommentarer til ændringerne af vedtægterne, så det må konstateres
 
-        Turneringsledelsens forslag til de nye vedtægter blev vedtaget
 
ad 5.  Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
          Knud Højgaard og Ove Brøgger var på valg, og
          Knud Højgaard blev genvalgt for en 2-årig periode, medens
          Ove Brøgger blev genvalgt for en 1-årig periode(som han havde meddelt, at han var villig til)
         
ad 6.   Valg af suppleant til turneringsledelsen
             Bernt Nielsen blev genvalgt
 
ad 7.    Valg af revisor 
             Hannelore Andersen blev genvalgt som revisor.
 
ad 8.   Evt.
 
-        Haderslev Golfklub fandt, at man i turneringsledelsen skulle tænke lidt mere over det tidspunkt, man fremover planlægger til årsmødet. Denne gang har man valgt fredagen lige før efterårsferien, og der ville nok have mødt flere op på et bedre tidspunkt.
 
-        Herning Golfklub ønskede at man startede turneringen lidt senere, da det i år havde varet længe inden vinteren slap sit tag.
  
-        Comwell Kellers Parks Golfklub spurgte som ny klub, om man altid spillede Senior/Veteraner om fredagen, hvortil Turneringsledelsen svarede, at man havde haft gode erfaringer med her i 2010, at udmelde den uge kampen skulle spilles i. og derefter overlade til holdkaptajnerne at få aftalt en spilledag i denne uge inden 1.april, med den tilføjelse at såfremt holdkaptajnerne ikke kunne blive enige, da var det hjemmeholdets kaptajn, der bestemte.
 
-        Blommenslyst Golfklub spurgte så om holdturneringens indledende puljer absolut skulle være færdigspillet i juni måned, hvortil turneringsledelsen svarede, at det nok var klogt at stoppe inden sommerferierne satte ind, og at turneringsledelsen i de indledende puljekampe var indstillet på at være meget fleksible, ved aftaler om ændrede spilledatoer, hvis de var velbegrundede, men at man absolut skulle være færdigspillet inden den sidste spilledato for puljekampene af hensyn til planlægningen af finalerunderne.
 
-        Odense Golfklub meddelte, at de var bekymrede for fastlæggelse af spilledatoer
 
-        Hammel Golfklub mindede om, at man skal huske at aftale med klubben som skal have finalerunde-kampe, hvilket han havde oplevet ikke var sket i ABCD-rækkerne.
 
-        Turneringsledelsen understregede her, at man må huske, at en klub ved sin tilmelding til holdturneringen må forvente at skulle afvikle mere end 2 runder finalekampe i slutspillet.
 
-        Harre Vig sluttede med at sige tak til turneringsledelsen for det store arbejde de udfører
 
 
Dirigenten Inge-Lise Vejs takkede herefter for god ro og orden på mødet, ligesom turneringsledelsen takkede hende for et godt leddet møde.
 
Efter årsmødet konstituerede turneringsledelsen sig således:
-        John Schiøler Andersen (Formand og kasserer)
-        Knud Højgaard (Næstformand og matchplanlægger)
-        Ove Brøgger (Matchplanlægger)
-        Jørgen Troels Fabian (Webmaster)
 
                                                          Turneringsledelsen, den 15. oktober 2010
 
                                  John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Ove Brøgger, Jørgen Troels Fabian


Sponsor Titel